Kontaktirajte nas

Telefon

Аустрија

+43 732 257700

Kontakt

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

>Kontakt

Smart Factory Assembly u vašoj proizvodnji

Zahvaljujući industrijskim proizvodnim sistemima, možete da proizvodite veliki broj varijanata na pouzdan način i bez papirne dokumentacije, u kontinuiranom radnom toku.

Smart Factory Assembly - your production

 

Funkcija tehničkog pisanja / planiranja rada

Centralizovana izrada i upravljanje digitalnim uputstvima za montažu omogućavaju jednostavnu kontrolu svih varijanata i njihovih verzija, koja se može direktno preusmeravati iz kancelarije na radne stanice ili proizvodne linije. Pored toga, modularna struktura omogućava direktno preuzimanje celokupnih montaža / radnih sekvenci iz postojećih uputstava, kao i efikasnu izradu uputstava za montažu.

Operater montaže

Operater montaže dobija podršku tokom celog procesa, tako da se u najvećoj mogućoj meri mogu eliminisati brojni uzroci grešaka. Uputstva za montažu mogu se posebno prilagoditi odgovarajućem radniku na montaži u pogledu jezika, obuke i nivoa detalja.

Inženjer kvaliteta

Svi podaci o proizvodnji i kvalitetu automatski se dokumentuju i skladište u datoteci životnog ciklusa proizvoda. Ovoj dokumentacije se može pristupati brzo i jednostavno u svakom trenutku, a garantuje se potpuna sledljivost.

Rukovodilac proizvodnje i funkcija operativnog kvaliteta

Centralno uskladišteni proizvodni podaci omogućavaju transparentnu i jednostavnu procenu tih podataka, tako da je moguće planiranje i praćenje naloga, kao i optimizovanje procesa montaže.