Kontaktirajte nas

Telefon

Аустрија

+43 732 257700

Kontakt

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

>Kontakt

Digitalizacija proizvodnih dokumenata

Uspostavljanje ravnoteže između inovacije i standardizacije u Industriji 4.0

Poremećaj. Inovacija. Transformacioni razvoj. Nekada su se ovi termini povezivali samo sa novoosnovanim i tehnološkim kompanijama, a sada se koriste u širem poslovnom kontekstu. Današnje kompanije iz svih oblasti sa entuzijazmom se okreću ka budućnosti, stoga ni proizvodna delatnost nije izuzetak. Međutim, uspeh u proizvodnji se u velikoj meri oslanja na doslednost, uniformnost i standardizaciju. Kako rukovodioci u proizvodnji mogu da pomire suprotnosti između inovacije i standardizacije i u potpunosti iskoriste pogodnosti iz obe oblasti?

Smanjivanje dodatnog rada i trošenja resursa zahvaljujući digitalizovanim radnim uputstvima

 

Inovacija je uzbudljiva – ona omogućava brzo poboljšavanje i preprojektovanje procesa, kao i nove načine rada. U praksi se proizvodne inovacije realizuju kao automatizacija, tehnološka poboljšanja mašina i materijala ili kao poboljšano korišćenje podataka i računarske snage. Sva ova poboljšanja mogu pomoći napredovanju operacija tako što operaterima omogućavaju da urade više sa manje resursa, uz viši nivo vidljivosti i merljivosti. Standardizovani radni tokovi – uključujući radna uputstva i protokole kojima se ti radi tokovi definišu – integrišu se radi obezbeđivanja kvaliteta.

Za svaku izmenu procesa neophodna su ažurirana radna uputstva

To znači da se moraju napisati i distribuirati novi proizvodni dokumenti, a ranije verzije se moraju prikupiti i ukloniti. Ovo je vremenski zahtevan proces podložan greškama, sa rizikom da zastarela radna uputstva mogu dovesti do neusklađenih rezultata. Zbog ovih problema sa dokumentacijom povećavaju se dodatni radovi i troškovi neophodni za svaku izmenu procesa, što može dovesti do ograničavanja inovacija i poboljšanja.

Digitalizovanim radnim uputstvima podržavaju se inovacije, jer se zahvaljujući njima ovi problemi znatno ublažavaju.

Mnogi sistemi obuhvataju integrisane alate i interfejse jednostavne za korišćenje, kojima se pojednostavljuje definisanje novih procesa, kao i izrada ili ažuriranje radnih uputstava. Dokumentacijom se može upravljati centralizovano, sa automatskim dostavljanjem na proizvodne stanice – na nivou fabrike ili na globalnom nivou – čime se obezbeđuje da svaki operater uvek ima najnoviju verziju. 

Zbog jednostavnosti ažuriranja digitalizovane proizvodnih dokumenata smanjuje se ručni napor koji je neophodan prilikom izmena procesa i postupaka. Smanjenjem dodatnog rada i trošenja resursa oslobađa se vreme za fokusiranje na strateška poboljšanja, što pomaže stvaranju kulture u kojoj se inovativna promena posmatra kao nešto što treba i podržati, a ne samo realizovati. 

  

Digitalizacijom se olakšava rad

 

Inovacije ne utiču samo na procese i postupke – one utiču i na ljude. Digitalizovanim proizvodnim dokumentima olakšavaju se obuka, učenje i rad. Zahvaljujući fleksibilnosti, koju omogućavaju digitalizovana radna uputstva, mogu se manjiti ukupno vreme i trud koji su potrebni za obuku, uz istovremenu podršku pojedinačnim potrebama operatera. 

Digitalizovana radna uputstva omogućavaju više oblika medija.

Za razliku od papira, kojim se dokumentacija ograničava na tekstove i dijagrame, digitalizovana radna uputstva se mogu obogatiti animacijama, zvukom i video sadržajima. Time se obezbeđuje bogatije i u većoj meri interaktivno iskustvo, zbog čega su digitalna radna uputstva efikasna za operatere sa različitim prioritetima u pogledu učenja. Budući da je digitalno iskustvo prvenstveno vizuelno i ne oslanja se na tekst, ono je posebno prikladno za okruženja u kojima se radna uputstva moraju prevoditi na više jezika. 

Pored formata, može se prilagođavati i količina informacija. Kada se završi početna obuka, neki operateri će se osećati sposobno za obavljanje određenog procesa i biće im potreban samo kratak opis svakog koraka. Međutim, drugim operaterima će možda biti potrebni dodatni primeri, detalji ili objašnjenja. U papirnim radnim uputstvima, informacije se mogu dodavati u obliku priloga, zbog čega operateri moraju pregledaju veliki broj stranica (ili štampanih primeraka) materijala koji nije relevantan kako bi pronašli ono što traže; u digitalnim uputstvima ovo je jednostavno, jer treba samo kliknuti na neku vezu. Zahvaljujući naprednim mogućnostima pretrage i direktnog povezivanja dodatnih resursa sa koracima procesa, digitalizovana radna uputstva omogućavaju operaterima da prilagođavaju svoje iskustvo korišćenjem one količine informacija koja im je potrebna. 

  

Dosledna optimizacija procesa i kvaliteta u montaži

Ako procesi mogu da se implementiraju na jednostavan način, implementiraju se češće, što dovodi do stvaranja kulture kontinuiranih poboljšanja. Digitalizovana radna uputstva omogućavaju operaterima ne samo da prate ažurirane korake procesa, nego i da sami predlažu poboljšanja u okviru radnih uputstava, što se može realizovati na brz i jednostavan način. Ovim dvosmernim protokom znanja može se povećati produktivnost tako što će radnici na terenu moći da doprinose najboljim praksama. Ulazne informacije se brzo potvrđuju i mogu se integrisati sa uputstvima u više koraka, kako bi se poboljšao proces proizvodnje.

Pored toga, digitalizovana proizvodnih dokumenata omogućava učitavanje veće količine podataka, kao i viši nivo sledljivosti i kvaliteta od papirnih dokumenata.

Mogu se integrisati pametni uređaji i oprema za testiranje, kojima će se kvalitet obezbediti tako što se neće dozvoljavati prelazak u sledeći korak dok se prethodni ne obavi na ispravan način. Dok operater obavlja svoj zadatak uz pomoć digitalizovanih radnih uputstava, u svakom koraku se prikupljaju informacije, zbog čega se formira obiman skup podataka koji se može analizirati radi poboljšanja procesa i arhivirati kao evidencija životnog veka proizvoda radi korišćenja za revizije. 

Digitalizacija omogućava i automatizaciju ranijih radnih tokova ručne dokumentacije.

Skupovi podataka omogućavaju i transparentnost i sledljivost kroz procese proizvodnje, zbog čega se može smanjiti potreba za odobrenjima štampanih primeraka, unosima podataka i štampanim izveštajima. Automatizovani radni tokovi su manje osetljivi na greške i pružaju dodatni primer kako digitalizovani proizvodni dokumenti mogu da doprinesu kvalitetnijim performansama. 

  
 

Zaključak

U uslovima industrijskih trendova i nove tehnologije, proizvođači se suočavaju sa sve većim pritiskom zbog potreba za rastom, prilagođavanjem i usvajanjem novih načina rada; međutim, potreba za doslednim procesima koji se ponavljaju i visokokvalitetnim rezultatima ostaje važna kao i do sada. Digitalnim proizvodnim dokumentima kombinuje se najbolje iz obe oblasti, jer se istovremeno i omogućavaju inovacije i obezbeđuje standardizacija, zbog čega proizvođači mogu sa poverenjem da se kreću ka budućnosti. 

 

Studija slučaja

Problem

Inovativni proizvođač oklopnih borbenih vozila na točkovima želi da pretvori svoju fabriku u okruženje bez papirne dokumentacije. Budući da radi u strogo regulisanoj industrijskoj delatnosti, obavezna je obimna dokumentacija. U okviru aktuelnih procesa, to podrazumeva znatne napore za operatera (papirna dokumentacija za pečatiranje, štampani izveštaji, ručni unos podataka itd.), kao i povećani rizik da radna uputstva za procese montaže nisu tačna ili ažurna. 

Rešenje

Nakon prelaska na digitalizovane proizvodne dokumente, radna uputstva se automatski ažuriraju iz ERP sistema, čime se omogućava evidencija praćenja radi revidiranja. Radna uputstva i relevantna dokumentacija prikazuju se na tablet računarima za svakog radnika, a proizvodni uređaji duž linije za montažu (kao što su pametni alati i oprema za testiranje) povezuju se sa sistemom i tako obezbeđuju sledljivost kvaliteta.

Rezultati


Zahvaljujući korišćenju digitalizovanih radnih uputstava na tablet računarima za svakog radnika, povezanih sa svim relevantnim proizvodnim uređajima, u fabrici su uočene sledeće koristi: 

  • ušteda vremena potrebnog za pripremu (>1 sat po nalogu)
  • smanjenje prepravljanja (-20%)
  • uvek ažurna uputstva
  • potpuna sledljivost

Digitalizacija proizvodnih dokumenata omogućila je proizvođaču da nastavi sa inovacijama, uz istovremeno održavanje standardizovanih procesa i poboljšavanje metričkih pokazatelja proizvodnje.  

 

Kombinovanjem digitalizovanih radnih uputstava i protokola, povezanih uređaja i alata za montažu, kao i jednostavnog pristupa proizvodnim podacima, sistem Smart Factory Assembly kompanije Bossard može da vas podrži na vašem putu inovacija. Saznajte kako možemo da pomognemo vašoj kompaniji oko inovacija i razvoja u pogledu procesa, zaposlenih i dimenzija kvaliteta, uz istovremeno održavane doslednih, standardizovanih i visokokvalitetnih rezultata.

 

Stupite u kontakt sa nama da biste saznali više