Kontaktirajte nas

Telefon

Аустрија

+43 732 257700

Kontakt

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

>Kontakt

Automatski ulazni podaci procesa

Da bi se postigla najveća moguća produktivnost, važno je imati mogućnost automatizovanja potkoraka i automatske obrade ulaznih podataka. Smart Factory Assembly omogućava različite opcije.

Prednosti automatskih ulaznih podataka:

  • ne ometa se proizvodnja
  • greške se svode na minimum

Mogućnosti za automatsku obradu ulaznih podataka:

 

ScannerSkener

Skener može da učita veliku količinu podataka u sistem jednim skeniranjem. Ugrađena logika može da filtrira tražene informacije. Skeneri se često koriste za identifikovanje komponenata, memorisanje serijskih brojeva i pokretanje naloga. Pomoću rešenja Smart Factory Assembly moguće je objediniti više tipova skenera. Mi integrišemo skenere u skladu sa vašim potrebama, putem kablova ili radio veze.

Obratite nam se radi dodatnih informacija

Sensoren

Senzori

Da se radni tok ne bi prekidao, senzori pomažu da se proces automatizuje. Tip senzora nije važan. Ulazni podaci sa senzora mogu se koristiti za poboljšavanje radnih uputstava. Vrednosti sa senzora se mogu skladištiti u sistemu, ako to omogućava dodatne pogodnosti za proizvodnju.

Obratite nam se radi dodatnih informacija

Kameras


Kamere

Kamere se koriste za skladištenje slika ili podataka iz oblasti slika. Ovi podaci se mogu skladištiti u proizvodnoj datoteci i koristiti u svakom trenutku. U zavisnosti od vaših potreba, mogu se integrisati različiti sistemi kamera. Sa zadovoljstvom ćemo vas posavetovati u vezi sa vašom specifičnom primenom.

Obratite nam se radi dodatnih informacija